Pink Ribbon Webshop NL
Nog maar 26 dagen:
20% korting op de zomercollectie

Over Pink Ribbon België

Pink Ribbon vzw strijdt tegen borstkanker en is actief op drie fronten: preventie, opsporing en psychosociale zorg.

Pink Ribbon heeft als missie borstkanker en haar gevolgen te verminderen door enerzijds preventie en tijdige opsporing aan te moedigen, en anderzijds te werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van personen en hun omgeving die geconfronteerd worden met deze ziekte, zowel tijdens als na de behandeling.

Onze doelstellingen zijn drieledig:

1) In eerste instantie wil Pink Ribbon de visibiliteit en de kennis rond borstkanker vergroten.

2) Daarnaast wil het de dialoog bevorderen, angstgevoelens en gevoelens van eenzaamheid verminderen en taboes doorbreken door bepaald gedrag en attitudes aan te moedigen.

3) Tot slot wil Pink Ribbon concrete projecten ondersteunen die het welzijn en de levenskwaliteit verbeteren van vrouwen en mannen die geconfronteerd worden met borstkanker en hun omgeving.

Pink Ribbon richt zich tot alle personen die met borstkanker te maken kunnen hebben: patiënten en ex-patiënten, hun naaste omgeving, zorgverleners en zoveel mogelijk vrouwen en mannen.

about us